Code popup quảng cáo nằm dưới trình duyệt (popup under)

Bạn là webmaster và muốn treo quảng cáo popup nhưng bạn không muốn làm phiền người dùng bởi những quảng cáo đó, vậy làm sao để tạo quảng cáo pop up mà không gây khó chiu cho người truy cập. Sau đây là một dạng quảng cáo pop up không làm phiền người truy cập hay nói đúng hơn là ít làm phiền người truy cập đó là “Pop up under”.

 

Thực hiện:

– Đặt 2 đoạn Script sau trước thẻ </head>:

Script 1 :

<script>
//Pop-under window- By JavaScript Kit
//Credit notice must stay intact for use
//Visit http://javascriptkit.com for this script
//specify page to pop-under
var popunder=”http://link-web.com/”
//specify popunder window features
//set 1 to enable a particular feature, 0 to disable
var winfeatures=”width=800,height=510,scrollbars=1,resizable=1,toolbar=1,location=1,menubar=1,status=1,directories=0″
//Pop-under only once per browser session? (0=no, 1=yes)
//Specifying 0 will cause popunder to load every time page is loaded
var once_per_session=0
///No editing beyond here required/////
function get_cookie(Name) {
var search = Name + “=”
var returnvalue = “”;
if (document.cookie.length > 0) {
offset = document.cookie.indexOf(search)
if (offset != -1) { // if cookie exists
offset += search.length
// set index of beginning of value
end = document.cookie.indexOf(“;”, offset);
// set index of end of cookie value
if (end == -1)
end = document.cookie.length;
returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end))
}
}
return returnvalue;
}
function loadornot(){
if (get_cookie(‘popunder’)==”){
loadpopunder()
document.cookie=”popunder=yes”
}
}
function loadpopunder(){
win2=window.open(popunder,””,winfeatures)
win2.blur()
window.focus()
}
if (once_per_session==0)
loadpopunder()
else
loadornot()
</script>

Script 2 :

 

<script>
function popup() {
var url = “http://link-web.com/“;
window.open(url);
popWin = window.open(page,’popWin’);
popWin.blur();
window.focus();
}
popup();
</script>

http://link-web.com/ là địa chỉ web bạn muốn quảng cáo pop up

Những nội dung có đánh màu đỏ là phần xét thông số cho cửa sổ pop up ví dụ như chiều cao, chiều rộng, toolbar… bạn có thể thay đổi tùy ý bạn.

 

Lưu ý: Popup sẽ không xuất hiện trên các trình duyệt sử dụng các add on hay chương trình chặn popup.

 

Chúc bạn thành công!

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com

Tin Hot

Cấm click chuột phải trên trình duyệt với thủ thuật javascript

Chắc hẳn cũng có những lúc bạn không muốn thông tin trên trang web của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *