Tạo đăng nhập trên website với tài khoản google

Bạn cần người dùng vào website của bạn đăng nhập mà không cần phải đăng ký,bài viết hướng dẫn sử dụng xác thực OpenId để có thể đăng nhập dựa trên google
Bạn cần người  dùng   vào website  của bạn đăng nhập mà không  cần phải điền  thông tin gì  vào , OpenId   sẽ làm  điều đó cho bạn , Người dùng  chỉ  cần  có  một  tài khỏan được cung cấp  bởi OpenID, một   tài khỏan  google  chẳng hạn  và  người  dùng  sẽ  đăng nhập  vào website  của  bạn  bằng tài khoản này
Mình sẽ hướng  dẫn bạn  cách  để thực  hiện xác  thực  người dùng  trên  website  của  bạn với tài khỏan google.
Nếu người dùng chưa  đăng nhập  vào google
google-login-2

Người dùng đã  đăng nhập  vào  google , dữ liệu sẽ  được chuyển tớigoogle-auto-2

Khi người dùng   accept  người  dùng  sẽ  được chuyển  đến  1 trang  website  của bạn  cung  cấp, và khi  đó  bạn có thể   lấy  dữ liệu  cá nhân  của người  dùng  và lưu vào  csdl.
Trước tiên  download 1  file  PHP trong  thư viện  OpenId bạn có thể  download tại đây và  đặt  file  vào trong folder   tương ứng với website của bạn.
Tạo 1 file  login.php, trang này có nhiệm vụ khi người dùng  xác  thực  trên google  và  sẽ   được chuyển  tới  đây. Trong login.php  bạn them  đọan mã  sau:

 

my-domain.com : là tên website của bạn
Trong  database  ở  table  account  tạo   thêm 1  trường opened_identity, trường này  là  1  id duy nhât mà google  cung câp. Các thông tin tiểu sử khác bạn có thể thay đổi
Bước tiếp theo  tạo 1 file  index.php,  nó  se  tạo 1 popup  của  1  tranng  google  và  sẽ  được  chyển  tới  trang  của bạn  sau đó, trong index.php chèn  code

 

returnUrl field : có  thể  đặt  đường  dẫn tuyệt  đối

 

OpenId  chỉ  là cơ chế  xác thực, để tài khỏan của google  tồn tại  được trên website  của bạn , bạn có  thể  sử  dụng  session
 Giả  sử khi bạn đã  có  dữ liệu  của người  dùng  google , ban có  thể  hiển thị thông tin của họ trên  website của bạn bằng  session


Kiểm tra  người dùng login  trên  website hoặc không


Khi người dùng  thóat thì hủy  session

 

Bạn có  thể  sử  dụng  các đọan  code  ở  trên để  tạo  thông tin người dùng trên website  của  bạn với  1  số tài khỏan khác như Yahoo, WordPress, AOL,… chỉ  cần thay  đổi  liên kết  ở $openid->identity
  • Google: https://www.google.com/accounts/o8/id
  • Google profile: http://www.google.com/profiles/~YOURUSERNAME
  • Yahoo: https://me.yahoo.com
  • AOL: https://www.aol.com
  • WordPress: http://YOURBLOG.wordpress.com
  • LiveJournal: http://www.livejournal.com/openid/server.bml

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com

Tin Hot

Cấm click chuột phải trên trình duyệt với thủ thuật javascript

Chắc hẳn cũng có những lúc bạn không muốn thông tin trên trang web của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *