Tổng hợp phím tắt và cách tạo phím tắt trong Corel Draw

Tổng hợp phím tắt và cách tạo phím tắt trong Corel Draw

Bạn nào sử dụng Corel Draw để vẻ vector muốn thao tác nhanh và đơn giản thì hãy tập sử dụng phím tắt, những phím tắt thông dụng sau sẻ giúp các bạn sử dụng phần mềm Corel chuyên nghiệp hơn, làm việc hiệu quả hơn.

 1. Ctrl+F2“, View Manager,” Mở cửa sổ xem
 2. Ctrl+F5“,Graphic and Text Styles,” Mở cửa sổ kiểu văn bản và đồ thị (Graphic và text)
 3. Ctrl+F7“, Envelope,” Mở cửa sổ gán hình
 4. Ctrl+F8“, Con&vert,” Biến văn bản nghệ thuật thành văn bản đoạn
 5. Ctrl+F9“, Contour,” Mở cửa sổ tạo viền
 6. Ctrl+F11“, Sym&bols and Special Characters,” Mở cửa sổ ký hiệu
 7. Ctrl+F12“, Spell Check…,” Mở kiển tra chính tả
 8. Ctrl+PgDn“, Back One,” Đặt đối tượng xuống 1 lớp
 9. Ctrl+PgUp“,Forward One,” Đặt đối tượng chọn lên một lớp
 10. Ctrl+Delete“,Delete Word to Right,”Text Editing”, Xóa từ bên phải văn bản
 11. Ctrl+NUMPAD2“, Font Size Decrease,”Text Editing”, Giảm cở chữ xuống co trước đó
 12. Ctrl+NUMPAD8“, Font Size Increase,”Text Editing”, Tăng cở chữ lên co kế tiếp
 13. Ctrl+NUMPAD6“,Font Size Next Combo Size,”Text Editing”, Tăng giảm gấp đôi phông
 14. Ctrl+NUMPAD4“,Font Size Previous Combo Size,”Text Editing”, Như Ctrl+Numpad6
 15. Ctrl+Insert“, Copy,” Sao chép chọn lọc và đặt lại trên trang
 16. Ctrl+Shift+A“, Sao chép thuộc tính từ đối tượng khác đến đối tượng được chọn
 17. Ctrl+Shift+D“, Drop Cap,”Text Editing”, Thêm hoặc bỏ tạo chữ hoa lớn đoạn văn bản
 18. “Ctrl+Shift+Q“, Convert Outline To Obj&ect,” Biến đổi đường khung thành đối tượng
 19. “Ctrl+Shift+T“, Edit Text…,” Mở hộp thoại soạn thảo văn bản
 20. Ctrl+Shift+W“,Font Weight List,”Text Editing”, Danh sách phông sẳn có
 21. Ctrl+Shift+Z“, Redo %s,” Đảo ngược lần cuối hủy thao tác
 22. Ctrl+A“, Select all objects,” Chọn tất cả các đối tượng
 23. Ctrl+C“, Copy,” Sao chép vào bộ nhớ
 24. “Ctrl+D“, Duplicate,” Nhân bản đối tượng thêm lần nữa
 25. Ctrl+E“, Export…,” Xuất khẩu bản vẽ ra định dạng khác
 26. Ctrl+E“, Center,”Text Editing”, Gióng hàng văn bản vào giữa
 27. Ctrl+G“, Group,” Nhóm lại các đối tượng được chọn
 28. Ctrl+I“, Import…,” Nhập khẩu đối tượng hoặc văn bản
 29. “Ctrl+I“, Italic,”Text Editing”, Thay đổi văn bản kiểu nghiêng
 30. Ctrl+J“, Options…,” Mở cửa sổ tùy chọn – Option CorelDRAW
 31. Ctrl+J“, Full,”Text Editing”, Gióng đều 2 bên văn bản
 32. Ctrl+K“, Break Apart,”Tách rời (phân rã) đối tượng đang chọn
 33. Ctrl+L“, Combine,” Kêt hợp những đối tượng đang chọn
 34. “Ctrl+L“, Left,”Text Editing”, Gióng hàng trái
 35. Ctrl+N“, New,” Tạo bản vẽ mới
 36. Ctrl+M“, Chuyển chế độ thêm và bỏ Bullet cho văn bản
 37. “Ctrl+O“, Open…,” Mở bản vẽ đã có
 38. Ctrl+P“, Print…,” In bản vẽ
 39. Ctrl+Q“, Convert To Curves,” Chuyển đối tượng thành đường cong
 40. Ctrl+R“, Repeat %s,” Lặp lại thao tác sau cùng
 41. Ctrl+R“, Right,”Text Editing”, Gióng hàng văn bản về phải
 42. “Ctrl+S“, Save…,” Lưu trữ nhanh
 43. Ctrl+T“, Format Text…,” Mở cửa sổ định dạng thuộc tính văn bản
 44. “Ctrl+U“, Ungroup,” Rã các đối tượng được chọn
 45. Ctrl+U“, Underline,”Text Editing”, Kiểu văn bản gạch dưới
 46. Ctrl+V“, Paste,” Dán nội dung sao chép vào bản vẽ
 47. Ctrl+Y“, Chuyển đổi chế độ bắt dính đối tượng vào lưới
 48. Ctrl+W“,Refresh Window,” Làm mới cửa sổ bản vẽ
 49. Ctrl+X“, Cut,” Cắt chọn lọc trong Shape Tool
 50. Ctrl+Z“, Undo Move,” Phục hồi thao tác trước đó, hủy bỏ thao tác vừa làm
 51. Alt+Backspace“, Undo Move,”Giống như Ctrl+Z
 52. Alt+Enter“, Hiển thị đặc tính đối tượng được chọn
 53. Alt+F3“, Lens,” Mở cửa sổ thấu kính
 54. Alt+F4“, E&xit,” Ra khỏi CorelDRAW và nhắc lưu bản vẽ
 55. Alt+F7“, Position,” Mở cửa sổ Position trong Tranformation
 56. Alt+F8“, Rotate,” Mở cửa sổ xoay Rotation trong Tranformation
 57. Alt+F9“, Scale,” Mở cửa sổ Scale – Mirror trong Tranformation
 58. Alt+F10“, Size,” Mở cửa sổ kích thước Size trong Transformation
 59. Alt+F12“, Canh văn bản theo đường gốc
 60. Shift+F1“, &What’s This?,” Giúp đở, Cái gì?
 61. Shift+F2“, Zoom To &Selection,” Phóng to đối tượng chọn
 62. Shift+F4“, Zoom To &Page ,” Hiển thị toàn bộ trang in được
 63. Shift+F9“, Chuyển đổi 2 chế độ xem hình ảnh sử dụng sau cùng
 64. Shift+F11“, Color,” Mở hộp thoại màu áp đối tượng – Uniform Fill
 65. Shift+F12“, Color,” Mở hộp thọai màu phác thảo – Outline Color
 66. Shift+PgDn“, To &Back,” Đặt đối tượng chọn xuống lớp cuối cùng
 67. Shift+PgUp“, To &Front,” Đặt đối tượng chọn lên lớp trên hết
 68. Shift+Insert“, Paste,” Dán nội dung sao chép chọn lọc vào văn bản
 69. Shift+Delete“, Cut,” Xóa chọn lọc đối tượng
 70. Delete“, Delete,” Xóa đối tượng được chọn, Xóa ký tự bên phải văn bản
 71. PgDn“, Next Page,” Lui về trang tiếp theo và thêm trang
 72. PgUp“, Previous Page,” Tới trang trước và thêm trang mới
 73. Linear“”Alt+F2”, Kích thước trong Dimensions chưa tìm hiểu
 74. Mesh Fill“,”M”, Làm đầy một đối tượng chưa tìm hiểu
 75. F2“, Zoom One-Shot,” Phóng to sau đó trả lại công cụ trước
 76. F3“, Zoom Out,” Thu nhỏ dần bản vẽ
 77. F4“, Zoom To Fit,” Phóng to đối tượng đầy khung
 78. F5“, Freehand,” Mở chức năng vẽ trong tập hợp – Freehand
 79. F6“, Rectangle,” Mở vẽ hình chữ nhật
 80. F7“, Ellipse,” Mở vẽ hình ê-lip, Pie, Are
 81. F8“, Text,” Công cụ chỉnh sửa văn bản text
 82. F9“, Full-Screen Preview,” Xem trước toàn màn hình
 83. F10“, Shape,” Chỉnh sửa nút (node) đối tượng – Shape Tool
 84. F11“,Fountain,” Mở hộp thoại đối tượng màu – Fountain Fill
 85. F12“,Pen,” Mở hộp thọai bút phác thảo – Outline Pen
 86. A“, Spiral,” Mở vẽ đường xoắn ốc Spiral trong Polygon
 87. B“, Align Bottom,” Sắp hàng các đối tượng được chọn xuống đáy
 88. C“, Align Centers Vertically,” Sắp vào trung tâm các đối tượng được chọn
 89. D“, Graph Paper,” Mở vẽ hình caro trong tập hợp – Polygon
 90. E“, Align Centers Horizontally,” Sắp hàng ngang các đối tượng được chọn
 91. G“, Fill,” Làm đầy màu nhanh sau đó chọn màu và đối tượng
 92. H“,Hand,” Côn cu Pan kéo trang để xem
 93. I“, Artistic Media,” Vẽ nghệ thuật đường cong Preset trong Freehand
 94. L“, Align Left,” Sắp hàng trái các đối tượng được chọn
 95. N“, Navigator,” Mang lên trên cửa sổ cho phép địịnh hướng bất kỳ
 96. P“, Center to Page,” Sắp vào trung tâm các đối tượng được chọn
 97. R“, Align Right,” Sắp hàng phải các đối tượng được chọn
 98. T“, Align Top,” Sắp thẳng hàng trên đỉnh các đối tượng được chọn
 99. X“, Eraser,” Xóa bỏ Như Ctrl+X
 100. Y“, Polygon,” Mở vẽ hình đa giác trong tập hợp – Polygon
 101. Z“, Zoom One-Shot,” Như F2

Bạn cũng có thể tự tạo cho mình những phím tắt riêng, bạn làm như sau:
Nhấn phím Ctrl + J => Cutomization => Command => Shortcut key. Tại đây bạn chọn công cụ muốn đặt phím tắt, gõ ký tự cần đặt cho công cụ đó vào hộp New Shortcut key sau đó nhấn Assign

Chúc bạn thành công!

Nguyễn Tấn Tài

Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com - Giáo Trình Hay Chia Sẻ: Tài liệu SEO website, DIGITAL MARKETING, Ebook CNTT, Mẹo vặt, Phần mềm, Thủ thuật PC và kho tài liệu học tập hữu ích miễn phí.

Bài viết liên quan

Trọn bộ Video Khóa học Thành thạo photoshop trong 7 ngày của Trung Tâm TOPICA EDU MALL

  Trọn bộ Video Khóa học Thành thạo photoshop trong 7 ngày của Trung Tâm TOPICA [...]

Tổng Hợp Bộ Tài Liệu Về Thiết Kế Slide

Tổng Hợp Bộ Tài Liệu Về Thiết Kế Slide Share 10 Ebook Tổng Hợp Bộ [...]

Giáo Trình Tự Học Adobe Illustrator CS6 Tiếng Việt

Giáo Trình Tự Học Adobe Illustrator CS6 Tiếng Việt. Bạn Có Thể Học Online Giáo [...]

Thủ thuật nhỏ giúp Photoshop lưu file nhanh hơn 20 lần

Thủ thuật nhỏ giúp Photoshop lưu file nhanh hơn 20 lần ​ Nếu bạn thường [...]

Nhận diện Font từ hình ảnh bằng Photoshop

Nhận diện Font từ hình ảnh bằng Photoshop   Là một người designer, chắc hẳn [...]

Plugin giảm dung lượng ảnh PNG cho Photoshop miễn phí

Plugin giảm dung lượng ảnh PNG cho Photoshop miễn phí Bạn thường xuyên sử dụng Photoshop cho [...]

Trả lời