Cách dùng hàm RANK trong EXCEL

Hàm RANK trong EXCEL giúp ta sắp xếp vị trí và trả về thứ hạng cho giá trị trong Danh sách EXCEL. Bạn cũng có thể dùng thao tác Sắp xếp dữ liệu trong EXCEL để có thể nhìn thấy chiều tăng dần hoặc giảm dần của giá trị trong Danh Sách. Tuy nhiên, để tìm được thứ hạng nhanh chóng và chính xác thì ta phải sử dụng Hàm RANK trong EXCEL.

1. Cú pháp hàm RANK trong EXCEL

RANK(number, ref, [order])

Trong đó:

  • Number: là giá trị cần xếp hạng trong khối
  • Ref: Khối Dữ liệu. (Danh sách)
  • Order: thứ tự sắp xếp.

order = 0 (hoặc không có tham số này) thì kết quả sắp xếp hiển thị Giá trị lớn đứng trước, nhỏ đứng sau.

order = 1 thì kết quả sắp xếp theo kiểu giá trị nhỏ đứng trước, lớn đứng sau.

Cú pháp này được áp dụng trên tất cả các phiên bản Excel 2003Excel 2007, Excel 2010

2. Chức năng của hàm RANK trong EXCEL

Hàm RANK trong EXCEL trả về thứ hạng của giá trị được sắp xếp trong danh sách.

3. Ví dụ về hàm RANK trong EXCEL

Ví dụ: Cho bảng dữ liệu sau, yêu cầu Xếp thứ hạng cho học sinh trong lớp dựa vào điểm TB của học sinh.

(Sắp xếp theo kiểu giá trị lớn đứng trước, nhỏ đứng sau).

HAM-RANK-TRONG-EXCEL

Sử dụng hàm RANK trong EXCEL để xếp thứ hạng cho Học sinh dựa vào Điểm TB.

Để tìm được thứ hạng của học sinh dựa vào Điểm TB, ta áp dụng đúng theo cú pháp của hàm RANK để tìm kết quả cho ô G5 như sau:

G5 = RANK(F5,$F$5:$F$14,0)

Trong đó:

F5 là ô chứa giá trị cần xếp hạng (Trong trường hợp này giá trị ô F5 = 8.0)

$F$5:$F$14 là  Khối dữ liệu chứa điểm TB của cả lớp.

0: Kiểu xếp hạng, giá trị lớn đứng trước, nhỏ đứng sau.

Từ công thức của ô kết quả G5, Sao chép công thức cho các ô còn lại, ta thu được kết quả như sau:

Dùng Hàm RANK trong EXCEL để xếp thứ hạng

Kết quả Bảng xếp thứ hạng cho Học sinh trong lớp khi áp dụng hàm RANK trong EXCEL.

Từ bảng Dữ liệu thu được sau khi áp dụng hàm RANK, ta thấy kết quả được sắp xếp theo kiểu: Giá trị lớn đứng trước, giá trị nhỏ đứng sau. Bạn có STT là 10 có điểm Trung bình 8.4 Xếp thứ 1, vì có điểm TB cao nhất lớp.

Trường hợp này, không có học sinh nào có số điểm TB ngang nhau, chính vì thế sẽ có 10 thứ hạng khác nhau cho 10 học sinh trong lớp.

Vẫn áp dụng hàm RANK sắp xếp theo kiểu có thứ tự Order =0 , vào trường hợp trong lớp có nhiều học sinh có Điểm TB ngang nhau, hàm RANK sẽ sắp  xếp như thế nào?

Trường hợp đồng hạng, hàm RANK sẽ sắp xếp thứ hạng như thế nào?

Nếu trong danh có những giá trị bằng nhau (đồng hạng) thì Hàm RANK() sẽ trả về cùng một thứ hạng cho giá trị lặp lại nhiều hơn một lần trong danh sách xếp hạng, hàm RANK() sẽ giải quyết bằng cách bỏ qua giá trị thứ hạng tiếp theo.

Trong trường hợp này: có 2 học sinh có Điểm TB là ngang nhau (8.0), hàm Rank sẽ xếp hai học sinh này đồng xếp thứ hạng là 3, hàm RANK() bỏ qua thứ hạng tiếp theo là thứ hạng 4.

Chúc các bạn thành công!

Nguồn tổng hợp từ Internet.

Chia sẻ ngay!

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com

Tin Hot

Kích Hoạt Tính Năng Dịch Nhanh Văn Bản Trong Word 2013

Nội dung chính1. Cú pháp hàm RANK trong EXCEL2. Chức năng của hàm RANK trong …