Code tạo banner quảng cáo chạy dọc 2 bên website

Học jQuery – Chắc đã có lần các bạn vào một website nào đó thấy có 2 banner quảng cáo chạy 2 bên website rồi đúng không? Hôm này giáo trình hay sẽ hướng dẫn các bạn tạo banner quảng cáo …

Học jQuery – Chắc đã có lần các bạn vào một website nào đó thấy có 2 banner quảng cáo chạy 2 bên website rồi đúng không? Hôm này Hiếu Đặng sẽ hướng dẫn các bạn tạo banner quảng cáo chạy dọc 2 bên website bằng javascript và HTML/CSS một cách đơn giản và cũng rất chuyên nghiệp.

Tất nhiên, các bạn sẽ tìm thấy rất nhiều code trên mạng nhưng code này mình đã tối ưu chút đỉnh nên nó sẽ phù hợp với các độ phân giải màn hình. Tiện đây chia sẻ luôn đến các bạn hay làm web nhé, code này khá tiện lợi vì khi gặp màn hình vuông (độ phân giải 768×1024) thì banner sẽ không bị chèn vào trong gây khó chịu vướng víu mà nó sẽ tự mất đi, chỉ những ai sử dụng màn hình dài mới thấy được quảng cáo.

code-tao-banner-quang-cao-chay-doc-2-ben-website

Để sử dụng code này các bạn copy về đặt ở cuối website thông thường là file footer. Nhưng lưu ý là nhớ đặt trước thẻ đóng </body> nhé. (Các bạn cũng có thế page code này vào thẻ <head> nhưng mình khuyên các bạn để cuối trang để tối ưu cho việc seo website)

Dưới đây là code quảng cáo chạy 2 bên website.

<div id=”divAdRight” style=”display: block; position: fixed; top: 0px;”>
<a href=”http://giaotrinhhay.com”><img src=”http://giaotrinhhay.com/link_hinh.jpg” width=”120″ /></a>
</div>
<div id=”divAdLeft” style=”display: block; position: fixed; top: 0px;”>
<a href=”http://giaotrinhhay.com”><img src=”http://giaotrinhhay.com/link_hinh.jpg” width=”120″ /></a>
</div>
<script>
    function FloatTopDiv()
    {
        startLX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)-LeftBannerW-LeftAdjust , startLY = TopAdjust+80;
        startRX = ((document.body.clientWidth -MainContentW)/2)+MainContentW+RightAdjust , startRY = TopAdjust+80;
        var d = document;
        function ml(id)
        {
            var el=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];
            el.sP=function(x,y){this.style.left=x + ‘px’;this.style.top=y + ‘px’;};
            el.x = startRX;
            el.y = startRY;
            return el;
        }
        function m2(id)
        {
            var e2=d.getElementById?d.getElementById(id):d.all?d.all[id]:d.layers[id];
            e2.sP=function(x,y){this.style.left=x + ‘px’;this.style.top=y + ‘px’;};
            e2.x = startLX;
            e2.y = startLY;
            return e2;
        }
        window.stayTopLeft=function()
        {
            if (document.documentElement && document.documentElement.scrollTop)
                var pY =  document.documentElement;
            else if (document.body)
                var pY =  document.body;
            if (document.body.scrollTop > 30){startLY = 3;startRY = 3;} else {startLY = TopAdjust;startRY = TopAdjust;};
            ftlObj.y += (pY+startRY-ftlObj.y)/16;
            ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);
            ftlObj2.y += (pY+startLY-ftlObj2.y)/16;
            ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);
            setTimeout(“stayTopLeft()”, 1);
        }
        ftlObj = ml(“divAdRight”);
        //stayTopLeft();
        ftlObj2 = m2(“divAdLeft”);
        stayTopLeft();
    }
    function ShowAdDiv()
    {
        var objAdDivRight = document.getElementById(“divAdRight”);
        var objAdDivLeft = document.getElementById(“divAdLeft”);
        if (document.body.clientWidth < 1000)
        {
            objAdDivRight.style.display = “none”;
            objAdDivLeft.style.display = “none”;
        }
        else
        {
            objAdDivRight.style.display = “block”;
            objAdDivLeft.style.display = “block”;
            FloatTopDiv();
        }
    }
</script>
<script>
document.write(“<script type=’text/javascript’ language=’javascript’>MainContentW = 1000;LeftBannerW = 120;RightBannerW = 120;LeftAdjust = 5;RightAdjust = 5;TopAdjust = 10;ShowAdDiv();window.onresize=ShowAdDiv;;<\/script>”);
</script>

Các bạn nhớ thay đổi các thông số phù hợp và đường dẫn link ảnh cho đúng trước khi chạy. Chúc các bạn thành công !

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com

Tin Hot

Cấm click chuột phải trên trình duyệt với thủ thuật javascript

Nội dung chínhHọc jQuery – Chắc đã có lần các bạn vào một website nào …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *