Trang chủ » Đồ họa » CD giáo trình flash (SSDG)

CD giáo trình flash (SSDG)

1328 Lượt xem

Bộ CD giáo trình flash cưc kì đầy đủ hướng dẫn từ cơ bản => nâng cao

LÝ thuyết+ thực hành với hơn 30 bài thực hành các cấp độ

Riêng phần action scrip có riêng soft từ điển action scrip rất tiện để tra từ 



GiaoTrinhFlash8



Chi tiết

Chương I: Giới thiệu tổng quan về Flash

Chương II: Các thao tác cơ bản sử dụng trong Flash

Chương III: Các chức năng hiệu chỉnh

Chương IV: Sử dụng thao tác với các công cụ của flash

Chương V : Làm việc với các đối tượng của flash

Chương VI : Tìm hiểu về Action script

Chương VII: Sử dụng Component

Chuong VIII: Kết xuất và in ấn

Chương IX: Phím tắt thông dụng

Chương IX: Bài tập cơ bản về chuyển động

Chương X: Bài tập nâng cao và mở rộng về lập trình trong Flash

down