Trang chủ » Đồ họa » CD giáo trình flash (SSDG)

CD giáo trình flash (SSDG)

1682 Lượt xem

Bộ CD giáo trình flash cưc kì đầy đủ hướng dẫn từ cơ bản => nâng cao

LÝ thuyết+ thực hành với hơn 30 bài thực hành các cấp độ

Riêng phần action scrip có riêng soft từ điển action scrip rất tiện để tra từ GiaoTrinhFlash8Chi tiết

Chương I: Giới thiệu tổng quan về Flash

Chương II: Các thao tác cơ bản sử dụng trong Flash

Chương III: Các chức năng hiệu chỉnh

Chương IV: Sử dụng thao tác với các công cụ của flash

Chương V : Làm việc với các đối tượng của flash

Chương VI : Tìm hiểu về Action script

Chương VII: Sử dụng Component

Chuong VIII: Kết xuất và in ấn

Chương IX: Phím tắt thông dụng

Chương IX: Bài tập cơ bản về chuyển động

Chương X: Bài tập nâng cao và mở rộng về lập trình trong Flash

down