Mở file CSV trong Excel

Tùy thuộc vào những nội dung và những thiết lập vùng trong cấu hình của Windows , dữ liệu trong file CSV có thể không hiển thị chính xác trong Excel .

Những lỗi thông thường hầu hết là :

  • Dữ liệu đặt trong một cột .
  • Cột ngày tháng hiển thị ở dạng Text .
  • Những cột Text bao gồm những con số mà số 0 ở đầu bị xóa bỏ .
  • Giá trị tiền tệ lại được hiển thị kiểu Text .

Để đưa dữ liệu của file CSV cần dùng công cụ trong Excel .

Bấm tab Data > Get External Data > From Text

 

hinh1

 

Chọn file CSV muốn nhập vào Excel , bấm chọn Import .

 

hinh2

 

Thông thường dữ liệu trong file CSV không có độ dài cố định của các cột vì thế cần đánh dấu tích vào mục Delimited , rồi bấm Next .

 

hinh3

 

Cần chọn dấu phảy và dấu cách cho đúng , trong ví dụ trên sử dụng dấu phảy thì bạn cần đánh dấu tích vào Comma , xem dữ liệu bên dưới hiển thị đã hợp lí chưa , rồi bấm Next

 

hinh4

 

Cần lựa chọn dữ liệu khai báo cho đúng tại những cột tùy theo dữ liệu đã có . Ví dụ chọn Text cho cột đầu tiên

 

hinh5

 

Chọn kiểu thời gian cho cột Order Data

 

hinh6

 

hinh7

 

Sau khi định nghĩa các cột dữ liệu đã hoàn tất , bấm Finish

Excel sẽ hỏi vị trí phù hợp để nhập dữ liệu và bấm OK để thực hiện việc nhập dữ liệu

 

hinh8

 

hinh9

 

Để nhập file mới có cùng định dạng , bấm vào bất kì ô nào có chứa dữ liệu đã nhập vào trước đó . Chọn tab Data > Refresh All > Refresh All

 

hinh10

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com

Tin Hot

Hướng Dẫn Nhanh Cách Xóa Khoảng Trắng Trong Word

Trong các tài liệu word thông thường người soạn thảo sẽ tạo cách dòng giữa …