Tổng hợp tất cả link kháng nghị facebook

BỘ LINK KHÁNG NGHỊ FACEBOOK

Người dùng Facebook, đặc biệt là người đang dùng Facebook để kiếm tiền. Thì bộ link kháng Facebook là điều vô cùng cần thiết…

Tổng hợp tất cả link kháng nghị facebook
link kháng nghị facebook

Chat với suport: https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi

Gửi kiến nghị cho facebook: facebook.com/help/127103474099499

Đổi tên người dùng (URL) cho page: https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

Yêu cầu gộp trang: facebook.com/help/249601088403018

Link kháng đổi tên Trang: https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày: https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

Đổi ngày sinh: https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

Vấn đề đăng nhập: https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Check 20% text: https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

Đề nghị nâng ngưỡng: https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

Tài khoản profile bị hack: https://www.facebook.com/hacked

Báo cáo tài khoản mạo doanh: https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

Mở khoá tài khoản FAQ: https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701

Kháng không được phê duyệt qc: facebook.com/help/contact/1582364792025146

Kháng TK bị gắn cờ: facebook.com/help/contact/531795380173090

Kháng bị đá thẻ: https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

Hồi sinh group: facebook.com/help/contact/157461604368161

Bỏ block link: https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

Tài khoản bị khoá: https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

TK bị vô hiệu hóa theo chính sách: https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

Hoạt động bất thường: https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

Treo phương thức thanh toán: https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

Không tìm thấy trang trên facebook: facebook.com/help/contact/351451441588463

Tháo capcha cho link: facebook.com/business/resources

Báo cáo 1 vấn đề nào đó: facebook.com/help/181495968648557

Facebook cho doanh nghiệp: facebook.com/business

Hỗ trợ nhà quảng cáo facebook.com/business/resources

Cộng đồng trợ giúp: facebook.com/help/community

Trung tâm trợ giúp: facebook.com/help

Chính sách quảng cáo: https://www.facebook.com/policies/ads/

2.Update thêm một số link kháng Facebook.

Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

EMail: paymentsappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com

Xin Nâng ngưỡng: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

Chat Support: https://www.facebook.com/business/resources

Chính sách: https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content

Vấn đề đăng nhập và tài khoản:

Báo cáo vấn đề đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân : https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện : https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Confirm Your Identity With Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa : https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản : https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

Data Policy Questions : https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982

Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập : https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

California’s Shine the Light law : https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057

Data Policy Questions : https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138

Thay tên chuẩn, đổi tên : https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

Một số vấn đề về Report:

Báo cáo vấn đề về Trang Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583

Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm quyền của bạn : https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952

Report Pages that Disappeared : https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666

Report an Ad : https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954

Bank Account Payments : https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826

Disabled Ad Account Help : https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo : https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650

Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook : https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

Facebook Payments Support Center – Enter : https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954

Give feedback or report that something is broken: Photos : https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

Report an Issue with Disappearing Videos : https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695

Report an Issue with Chat Disconnections : https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498

Report an Issue with Search : https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070

Report an Issue with Notifications : https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964

Báo cáo vi phạm quyền riêng tư : https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

Báo cáo lỗ hổng bảo mật : https://www.facebook.com/whitehat/report/

Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng : https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

Privacy Rights – Video Removal Request : https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

Report an Issue with Facebook on Mobile : https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789

Report an Unavailable Group or Event : https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161

Liên hệ trực tiếp Facebook:

Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077

Yêu cầu thay đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

Hợp nhất các trang trùng lặp : https://www.facebook.com/pages/merge/

Phản hồi của bạn về trang : https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

Mentions Verification Request : https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751

Báo cáo tài khoản giả mạo : https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

Yêu cầu tưởng nhớ : https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667

Một số báo cáo cho Facebook:

Một số link kháng cáo cho tài khoản cá nhân:

Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)
https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

Tên không được chấp nhận: https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

Disabled- Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn: https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

Xác minh tên của bạn: https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

Xác minh tên: https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

Đổi tên: https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

Report bệnh tật: https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

Report die: https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797

Report sex: https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325

Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up CMND: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

Dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa. Mã code đt…( mấy bé check acc nên xài): https://www.facebook.com/help/contact/logout

Xác nhận thông tin cá nhân: https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

Block do không đủ tiêu chuẩn sử dụng Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Block do ăn vé tên giả: https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237Verify lại account: https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

Đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

Give Us Feedback About a Facebook Feature: https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

Give feedback or report that something is broken: Photos https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration: https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870

Your Feedback About Facebook for Every Phone: https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570

Must Log In To See This Page Error: https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878 Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest: https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403

Verified badge Một số nước vào được: https://www.facebook.com/help/contact/538602519577289 

Về quảng cáo và các vấn đề liên quan khác:

Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information: https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app

Report an Issue with Webcam Videos on Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/ads-guideHướng dẫn quảng cáo

Advertising Policies: https://www.facebook.com/policies/ads/ Chính sác quảng cáo.

Image Text Check: https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlayĐo 20% text

Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights ip@fb.com. Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…

The Facebook stickers programstickers@fb.com Liên hệ về việc update stickers

Personal Data Requests datarequests@support.facebook.comCác vấn đề về dữ liệu cá nhân

Facebook Research Team fbsurvey@fb.com

Facebook Advertising Support fbadsupport@fb.com

Business Manager Invoicing Application adaccountcreationsea@fb.com

Access Access Restricted (Bad IP) https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252Truy cập bị hạn chế, ip bị chặnSubmit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive

Technology https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927 Facebook Ads API Standard Access

Application https://www.facebook.com/business/standardadsapi

Personal Data Requests: https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047

Request Access to the Mobile Partner Portal: https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777

Link kháng Facebook về tài khoản quảng cáo:

Accounts Account Disabled – Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086

Account Disabled – Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Account Disabled – Ineligible: https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

Disabled – multiple accounts: https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

Account Disabled – 13 Underage: https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook: https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

Tài khoản mạo danh, người dùng Facebook vi phạm:

Report an Impostor Account: https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

My Personal Account is Memorialized: https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098

My Personal Account was Disabled: https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account: https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519

Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID: https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

Account Disabled – Confirm Your Identity: https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429;

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Report a Login Issue: https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

Account Disabled – Help Us Confirm Your Name: https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593

Changing Your Name: https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

Report an Underage Child (South Korea & Spain): https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi

Child Data Request: https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051Người bảo hộ cho tài khoản dưới vị thành niên

Report an Underage Child: https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097Báo cáo account dưới 13 tuổi

Request Help with Your Child’s Ads Settings: https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18

Personal Data Requests: https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

Tài khoản người đã mất, lí do khác:

Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person: https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật

Memorialization Request: https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất

Requesting Content From a Deceased Person’s Account: https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất

Special Request for Deceased Person’s Account: https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất

Didn’t Receive Confirmation Email: https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755 Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email

Email Address Already in Use: https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641Vấn đề email bị người khác sử dụng

Email Address Already Taken: https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459Không thể tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng

Profile Pictures on the Login Page: https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550Yêu cầu xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook

Security Checks Preventing Login: https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862Gặp vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhập

Report an Issue with Facebook Mobil Texts: https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949

Report an Issue with Facebook on Mobile: https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789

Changing Your Language-Specific Name https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác

Report an Issue with Verifying Your Account https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại

Quyền riêng tư của tài khoản Facebook:

Report a Privacy Rights Violation https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922Báo cáo vi phạm quyền riêng tư

Privacy Rights – Photo Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh: https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948

Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783Quyền riêng, yêu cầu video: https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614

Filing a DMCA Counter- Notification: https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter?parent_report_id=681768011967162Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền

Pages & Ads Request a Page Name Change https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812 Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

Một số link kháng Facebook cho trang:

Yêu cầu Hợp nhất Trang: https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405

Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn: https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086

Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274

Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095

Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143

Khiếu nại một trang không công bố https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179

Khiếu nại vi phạm chính sách trang https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106

Trang không xuất hiện trong tìm kiếm https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463

Phản hồi của bạn về Trang https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang

Báo cáo trang bị tấn công: https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin

Trang web hoặc nội dung bị chặn: https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

Appeal Page Name Change Request: https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang

Page Promotion Help: https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang

Your Feedback about Pages Insights: https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195

Reporting a Violation or Infringement of Your Rights: https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

Copyright Report Form: https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547Báo cáo vi phạm bản quyền: https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520

Trademark Report Form: https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647Báo cáo vi phạm thương hiệu

Trademark Complaint Inquiry Form: https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn

Counterfeit Report Form: https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065Báo cáo hàng giả

Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other: https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn

Directory of Intellectual Property Offices: https://www.wipo.int/directory/en/urls.jspDanh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ

Link kháng Facebook các vấn đề về thanh toán:

Get Facebook Payments Support: https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

Disabled Payments Support: https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713

Ads Payments Inquiry: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

Suspended Payment Method: https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

Disable Payments Request https://www.facebook.com/help/contact/1552997831589494

Contact Facebook About Your Purchase https://www.facebook.com/help/contact/691954850842417

Disabled Payments and Ads Manager: https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879(Kháng cáo khoá tài khoản bất thường).

Unauthorized Charge: https://www.facebook.com/help/contact/733689746780575Thanh toán trái phép.

Business Manager Invoicing Application: https://www.facebook.com/help/contact/314015255448054

Quyền, quản trị trên trang:

Page Admin Security Check: https://www.facebook.com/help/contact/453734678049967

Report an Issue with Home Page or News Feed: https://www.facebook.com/help/contact/377211842296337

Request for Community-Created Page Review: https://www.facebook.com/help/contact/?id=175715959147537Xem lại danh cộng đồng sai danh mục

Your Feedback About Promoted Page Likes: https://www.facebook.com/help/contact/384915401586421

Policy Disabled Ad Account Help: https://www.facebook.com/help/contact/766321470101104Kháng cáo tài khoản vi phạm chính sách

Disabled Ad Account Help: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090Kháng cáo khoá tài khoản

Appeal a Disapproved Ad: https://www.facebook.com/help/contact/1582364792025146Kháng mẫu quảng cáo không được duyệt

Ad Pending Review: https://www.facebook.com/help/contact/515460121837726

Disabled Advertising for Pages: https://www.facebook.com/help/contact/536515906554077

Report an ad: https://www.facebook.com/help/contact/234887816572954

Liên quan tới liên kết và tài khoản Instagram:

Instagram Report a Photo or Video for a Violation of Your Privacy Rights on Instagram https://www.facebook.com/help/contact/482633291790470

https://help.instagram.com/contact/504521742987441

Requiring login every time: https://www.facebook.com/help/contact/?id=281059842011478Vấn đề tài khoản instagram bị đăng xuất khi thoát app

Request to Merge Instagram Accounts: https://www.facebook.com/help/contact/1385598951765341

Request to Delete an Unauthorized Instagram Account: https://www.facebook.com/help/contact/811271035621460

Request to Claim an Instagram Username: https://www.facebook.com/help/contact/893251070734805

Email Address Already in Use: https://help.instagram.com/contact/151081798582137

Removal Request for Deceased Person on Instagram: https://help.instagram.com/contact/1474899482730688(Yêu cầu xoá tài khoản người mất)

Report an Underage User on Instagram: https://help.instagram.com/contact/723586364339719

Report a Deceased Person’s Account for Memorialization on Instagram: https://help.instagram.com/contact/452224988254813

theo PA Marketing

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com

Tin Hot

Dịch vụ quảng cáo zalo

Dịch vụ quảng cáo zalo

Nội dung chínhBỘ LINK KHÁNG NGHỊ FACEBOOK2.Update thêm một số link kháng Facebook.Vấn đề đăng …