Trang chủ » Lập trình » Xem và download bài tập mẫu C và C++ có giải – FULL

Xem và download bài tập mẫu C và C++ có giải – FULL

2937 Lượt xem

Môn Tin học đại cương là môn học bắt buộc với hầu hết sinh viên các trường đại học ở Việt Nam, đặc biệt là đại học Bách Khoa Hà Nội Nội dung chính của môn học này thường là tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình C hay C++. Thời gian trên lớp sẽ không đủ để bạn lĩnh ngộ toàn bộ kiến thức của môn này, bạn sẽ cần rất nhiều thời gian tự học và tìm tòi để có thể nắm vững cấu trúc và có thể tự mình lập trình được bài tập. Bộ bài tập mẫu dưới đây sẽ giúp đỡ bạn làm điều đó.

Nội dung chính của tài liệu

Tài liệu là giáo trình về ngôn ngữ C/C++ theo từng chương và có bài tập để các bạn có thể luyện tập.

Tài liệu được biên tập theo trình tự câu hỏi và bài tập được sắp xếp theo các chủ đề sau:

  • Chương 1: Các thao tác vào ra cơ bản và các câu lệnh có cấu trúc
  • Chương 2: Hàm
  • Chương 3: Mảng và con trỏ
  • Chương 4: Chuỗi ký tự
  • Chương 5: Kiểu cấu trúc
  • Chương 6: Kiểu tập tin

Xem tài liệu trực tuyến miễn phí

Download ebook C và C++ miễn phí

0/5 (0 Reviews)

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài