Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Web và các vấn đề an toàn bảo mật

Web và các vấn đề an toàn bảo mật

1530 Lượt xem

GIỚI THIỆU

Các máy chủ Web (Webserver) luôn là những vùng đất màu mỡ cho các hacker tìm kiếm các thông tin giá trị hay gây rối vì một mục đích nào đó. Hiểm hoạ có thể là bất cứ cái gì từ kiểu tấn công từ chối dịch vụ, quảng cáo các website có nội dung không lành mạnh, xoá, thay đổi nội dung các file hay phần mềm chứa mã nguy hiểm. Bài viết dưới đây được trình bày như những lời khuyên cho việc đảm bảo an toàn cho các máy chủ Web.

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

0/5 (0 Reviews)