Tự viết hàm tách số ra khỏi chuỗi – Hàm ExtractNumber

Khi làm việc với dữ liệu excel nhiều lúc bạn gặp dữ liệu vừa số vừa chữ lộn xôn, không theo một quy luật nào cả (ví dụ: N123E, 155F, U33) mà ta chỉ cần lấy số mà thôi, nếu như ta dùng hàm LEFT hay hàm RIGHT để lấy thì rất bất tiện. Làm sao tách số ra khỏi chuỗi đây? Trong Excel không có hàm để làm việc này. Nhưng thật mai mắn Excel có hỗ trợ ta viết hàm theo ý muốn, ta có thể tự viết hàm tách số ra khỏi chuỗi để giải quyết vấn đề trên, ta có thể đặt tên cho nó là hàm ExtractNumber.

Bây giờ chúng ta cùng viết hàm ExtractNumber nha:

  • Bước 1: mở Microsoft Excel lên
  • Bước 2: nhấn Alt + F11 -> mở ra cửa sổ Microsoft Visual Basic -> Insert -> Module

Tự viết hàm tách số ra khỏi chuỗi - Hàm ExtractNumber

  • Bước 3: Bạn nhập đoạn code bên dưới vào cửa sổ Book1-Module1 (Code), hình minh hoại bên dưới:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Function ExtractNumber(rCell As Range)
Dim lCount As Long
Dim sText As String
Dim lNum As String
sText = rCell
For lCount = Len(sText) To 1 Step -1
If IsNumeric(Mid(sText, lCount, 1)) Then
lNum = Mid(sText, lCount, 1) & lNum
End If
Next lCount
ExtractNumber = CLng(lNum)
End Function

 

excel_goc_k_ngiem_07

Vậy là bạn đã có thể dùng hàm ExtractNumber để tách số ra khỏi chuỗi rồi đó.

  • Bước 4: Quay lại Microsoft Excel, bạn dùng hàm ExtractNumber như hình bên dưới:

excel_goc_k_ngiem_08

Nguồn: Tổng hợp từ Internet

Chia sẻ ngay!

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com

Tin Hot

Kích Hoạt Tính Năng Dịch Nhanh Văn Bản Trong Word 2013

Nội dung chínhKhi làm việc với dữ liệu excel nhiều lúc bạn gặp dữ liệu …