Tổng quan về Java EE và Java Web Application

Các bạn có thể vào đây để tham khảo bản tiếng Anh:

The Java EE 6 Tutorial – Oracle (dành cho các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu về J2EE, quyển sách này nói rất kỹ và rất hay, có link của bản PDF ở trong đấy luôn nhé)
http://download.oracle.com/javaee/6/tutorial/doc/

Java EE & Java Web Learning Trail – Netbeans Doc & Support (dành cho những người mới bắt đầu hướng dẫn step by step)
http://netbeans.org/kb/trails/java-ee.html


Java Web Application:
Java Web Application tạo ra các trang web tương tác có chứa các loại markup language khác nhau (HTML, XML, …..) và các nội dung động. Nó bao gồm các thành phần như Java Server Pages (JSP), Servlet và JavaBeans để sửa đổi và lưu trữ tạm thời dữ liệu, tương tác với cơ sở dữ liệu (Database) và các dịch vụ web (Webservices) để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Vì có rất nhiều công việc liên quan đến việt phát triển ứng dụng web có thể được lặp đi lặp lại hoặc yêu cầu một khối lượng lớn mã lệnh đã viết sẵn. Lúc đó web framework sẽ được áp dụng để giảm bớt các chi phí liên quan đến hoạt động chung. Ví du, có rất nhiều framework như JavaServer Faces, cung cấp các thư viện cho các trang template, quản lý session và các đoạn mã có thể được sử dụng lại. 

Java EE
Java EE (Enterprise Edition) là một nền tảng được sử dụng rộng rãi, chứa một tập hợp các công nghệ được phối hợp vào nhau, làm giảm đáng kể chi phí và độ phức tạp của việc phát triển, triển khai và quản lý các tầng làm việc, các ứng dụng máy chủ trung tâm. Java EE được xây dựng dựa trên nền tảng Java SE và cũng cấp thêm một tập các API (giao diện lập trình ứng dụng) để phát triển và hoạt động các ứng dụng phía máy chủ (Server-Side Applications) một cách mạnh mẽ, có khả năng mở rông, đáng tin cậy, di đông (portable) và bảo mật. 

Một số thành phần cơ bản của Java EE bao gồm:

  • Enterprise Java Beans (EJB): một thành phần kiến trúc của các ứng dụng server được quản lý, sử dụng để bao gói (encapsulate) các business logic của các ứng dụng. Công nghệ EJB cho phép phát triển nhanh chóng và đơn giản hóa các ứng dụng phân tán, các giao dịch an toàn và di động dựa trên công nghệ Java.
  • Java Persistence API (JPA): một framework cho pháp nhà phát triển quản lý dữ liệu bằng cách sử dụng ánh xạ đối tượng quan hệ (Object Relational Mapping – ORM) trong các dứng dụng được xây dựng trên nền tảng Java

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com

Tin Hot

Cấm click chuột phải trên trình duyệt với thủ thuật javascript

Chắc hẳn cũng có những lúc bạn không muốn thông tin trên trang web của …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *