Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tiểu luận Sự hình thành và phát triển của Kiểm Toán Nhà Nước Việt Nam

Tiểu luận Sự hình thành và phát triển của Kiểm Toán Nhà Nước Việt Nam

2035 Lượt xem

Tiểu luận Sự hình thành và phát triển của Kiểm Toán Nhà Nước Việt Nam

XemTải xuống MỤC LỤC TRANG
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I:SỰ RA ĐỜI CỦA KIỂM TOÁN NHÀ 2
NƯỚC VIỆT NAM
I Khái quát chung về KTNN. 2
1.Khái niệm và đặc điểm chung. 2
2.Vai trò của KTNN trong nền kinh tế chuyển đổi. 3
II Sự ra đời của KTNN Việt Nam. 4
1.Sự ra đời của KTNN ở Việt Nam là một tất yếu khách quan. 4
2.Chức năng nhiệm vụ của KTNN ỏ Việt Nam. 4
3.Cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt đọng của KTNN Việt Nam. 5
4.Quyền hạn của KTNN. 7
CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM
TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 8
I Những thuận lợi và khó khăn trong việc hình
thành và phát truển KTNN Việt Nam. 10
1.Những thuận lợi. 10
2.Những khó khăn. 11
II Thực trạng hoạt động KTNN ơ Việt Nam. 11
1.Những kết quả đạt được. 12
2.Những hạn chế tồn tại. 14
III Tình hình hoạt động KTNN ơ Việt Nam hiện nay. 15
1.KTNN khu vực miền Bắc. 15
2. KTNN khu vực miền Trung. 16
3. KTNN khu vực miền Nam. 17
4. KTNN khu vực miền Tây Nam Bộ 18
CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG KTNN VIỆT NAM. 19

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị