Thủ thuật

Lỗi Dns probe finished no internet

Tất cả các thiết bị kết nối wifi khác đều kết nối mạng wifi nhà em được chỉ riêng máy tính bàn là không truy cập được và hiện đang bị lỗi này: Lỗi Dns probe finished no internet Để khắc …

Read More »

Thư mục Windows.old là gì và cách xóa

Thư mục Windows.old xuất hiện trong máy tính của bạn khi bạn thực hiện hành động nâng cấp hoặc cài đặt Windows mà không format lại HDD. Sau đó nó sẽ đổi tên phiên bản Windows bạn đang sử dụng thành Windows.old. Thư mục …

Read More »

Tìm kiếm email nâng cao trong Gmail

Gmail gần như là hòm thư phổ biến miễn phí với tất cả mọi người. Việc xắp xếp thư và mẹo hay liên quan mình giới thiệu trog bài viết mẹo sử dụng Gmail hiệu quả tiết kiệm thời gian. Trong bài này …

Read More »