Trang chủ » Thiết kế web » Thủ thuật WordPress: Báo lỗi trang 404s cho admin bằng Email

Thủ thuật WordPress: Báo lỗi trang 404s cho admin bằng Email

1575 Lượt xem

Nếu bạn đang sở hữu một trang web hay blog , thì có lẽ bạn sẽ muốn kiểm tra những trang bị lỗi 404 trên web hay blog của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn đoạn code giúp bạn theo dõi sát sao nếu như trang web hay blog của các bạn có một link bị hỏng. Khi chèn đoạn code này vào , thì các bạn sẽ nhận được email thông báo đường dẫn bị lỗi , và từ đó có thể khắc phục lỗi sớm nhất .

404-page

Các bạn copy đoạn code sau vào ngay phần trên cùng file 404.php trong folder theme wordpress mà các bạn đang dùng. Nếu theme mà các bạn dùng không có file này, thì các bạn có thể tạo mới file này.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
<?php
// set status
header("HTTP/1.1 404 Not Found");
header("Status: 404 Not Found");
 
// site info
$blog  = get_bloginfo('name');
$site  = get_bloginfo('url') . '/';
$email = get_bloginfo('admin_email');
 
// theme info
if (!empty($_COOKIE["nkthemeswitch" . COOKIEHASH])) {
    $theme = clean($_COOKIE["nkthemeswitch" . COOKIEHASH]);
} else {
    $theme_data = wp_get_theme();
    $theme = clean($theme_data->Name);
}
 
// referrer
if (isset($_SERVER['HTTP_REFERER'])) {
    $referer = clean($_SERVER['HTTP_REFERER']);
} else {
    $referer = "undefined";
}
// request URI
if (isset($_SERVER['REQUEST_URI']) && isset($_SERVER["HTTP_HOST"])) {
    $request = clean('http://' . $_SERVER["HTTP_HOST"] . $_SERVER["REQUEST_URI"]);
} else {
    $request = "undefined";
}
// query string
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) {
    $string = clean($_SERVER['QUERY_STRING']);
} else {
    $string = "undefined";
}
// IP address
if (isset($_SERVER['REMOTE_ADDR'])) {
    $address = clean($_SERVER['REMOTE_ADDR']);
} else {
    $address = "undefined";
}
// user agent
if (isset($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'])) {
    $agent = clean($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
} else {
    $agent = "undefined";
}
// identity
if (isset($_SERVER['REMOTE_IDENT'])) {
    $remote = clean($_SERVER['REMOTE_IDENT']);
} else {
    $remote = "undefined";
}
// log time
$time = clean(date("F jS Y, h:ia", time()));
 
// sanitize
function clean($string) {
    $string = rtrim($string);
    $string = ltrim($string);
    $string = htmlentities($string, ENT_QUOTES);
    $string = str_replace("\n", "<br>", $string);
 
    if (get_magic_quotes_gpc()) {
        $string = stripslashes($string);
    }
    return $string;
}
 
$message =
    "TIME: "            . $time    . "\n" .
    "*404: "            . $request . "\n" .
    "SITE: "            . $site    . "\n" .
    "THEME: "           . $theme   . "\n" .
    "REFERRER: "        . $referer . "\n" .
    "QUERY STRING: "    . $string  . "\n" .
    "REMOTE ADDRESS: "  . $address . "\n" .
    "REMOTE IDENTITY: " . $remote  . "\n" .
    "USER AGENT: "      . $agent   . "\n\n\n";
 
mail($email, "404 Alert: " . $blog . " [" . $theme . "]", $message, "From: $email");
 
?>

Mình hy vọng với đoạn code nhỏ này, sẽ giúp cho các bạn có thể quản lý tốt trang web hay blog của mình.

Chúc các bạn thành công !

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị