Thiết kế web

Thiết kế web là gì?

Thiết kế web hay thiết kế website đơn giản là công việc tạo một trang web cho cá nhân, công ty, doanh nghiệp hoặc tổ chức. Có 2 phương thức chính để thiết kế Web đó là: thiết kế Web tĩnh và thiết kế Web động.

WIDGET LÀ GÌ?

Widget là “tập hợp một số chức năng cụ thể”. Mỗi widget sẽ có một tính [...]

FRONT END BACK END LÀ GÌ?

Front-end – back-end là các thuật ngữ chỉ các giai đoạn bắt đầu và kết thúc [...]

NODE.JS LÀ GÌ?

Node.js là một nền tảng (Platform) phát triển độc lập được xây dựng ở trên [...]

W3C là gì ?

W3C là gì? World Wide Web Consortium (W3C) được thành lập bởi Tim Berners-Lee sau khi ông [...]

hypertext là gì?

Hypertext là gì? Hypertext  còn được gọi là Siêu văn bản, là văn bản được hiển thị trên màn [...]

Độ phân giải màn hình là gì?

Độ phân giải màn hình là gì? Độ phân giải màn hình là độ Pixel. [...]

Server là gì?

Server là gì? Server – Máy chủ – là một máy tính được thiết kế [...]

Logo là gì?

Bạn đã bao giờ thắc mắc tại sao phải có logo chưa ? Bạn có [...]

Localhost là gì?

WordPress là một kho tàng kiến thức cho người mới bắt đầu khám phá. Bạn [...]

Website là gì? Có những loại nào?

Tìm hiểu khái niệm website là gì có lẽ không phải là công việc khó [...]