Thiết kế web

Thiết kế web là gì?

Thiết kế web hay thiết kế website đơn giản là công việc tạo một trang web cho cá nhân, công ty, doanh nghiệp hoặc tổ chức. Có 2 phương thức chính để thiết kế Web đó là: thiết kế Web tĩnh và thiết kế Web động.

VPS LÀ GÌ?

Trong lĩnh vực lưu trữ dữ liệu website hiện nay, ngoài thuật ngữ “Hosting” và [...]

PLUGIN LÀ GÌ?

Nếu thiết kế website WordPress, chắc chắn bạn cần sử dụng plugin cho trang web [...]

SQL SERVER LÀ GÌ?

Trong thời đại công nghệ hiện nay, dữ liệu do con người tạo ra ngày [...]

MYSQL LÀ GÌ?

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở phổ biến nhất [...]

WIREFRAME LÀ GÌ?

Xu hướng chung trong quá trình thiết kế UI/UX cho một sản phẩm là thực [...]

UI UX LÀ GÌ?

Trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo và công nghệ ngày nay, thuật ngữ “UI”  [...]

HANGOUTS LÀ GÌ?

Xuất hiện trong vòng 5 năm trở lại đây, Hangouts nhanh chóng trở thành một [...]

ASP.NET CORE LÀ GÌ?

ASP.NET Core là một nền tảng mã nguồn mở phát triển ứng dụng Web mới nhất [...]

USE CASE LÀ GÌ?

Use Case là rất quan trọng, nó giúp chúng ta hiểu yêu cầu, kiến trúc [...]

GITHUB LÀ GÌ?

Github bây giờ là nơi mà các lập trình viên và nhà thiết kế làm [...]