Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Thiết kế và lập trình web bằng ASP.Net

Thiết kế và lập trình web bằng ASP.Net

1558 Lượt xem

Bài giảng Thiết kế và lập trình web bằng ASP.Net – Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Biên soạn: Dương Khai Phong

ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 2 năm 2002 cùng với phiên bản 1.0 của.NET framework, là công nghệ nối tiếp của Microsoft’s Active Server Pages(ASP). ASP.NET được biên dịch dưới dạng Common Language Runtime (CLR), cho phép những người lập trình viết mã ASP.NET với bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi.NET language. [Trích wikipedia]

Nội dung bài giảng Thiết kế và lập trình web bằng ASP.Net bao gồm:

1. Giới thiệu tổng quan web

– Webpage, website

– HTML, XHTML, DHTML

– Các ngôn ngữ lập trình web

– Mô hình ứng dụng

– Quá trình Request – Respone

2. HTML và JavaScript

– Giới thiệu

– Kiểu dữ liệu, hằng, biến

– Các phép toán trong JavaScript

– Các đối tượng hộp thoại trong JavaScript

– Các cấu trúc điều khiển cơ bản

– Mảng và hàm trong JavaScript

– Các đối tượng trong JavaScript

– Xử lý sự kiện JavaScript

3. Các đối tượng trong ASP.Net

4. ADO.Net (kết nối cơ sở dữ liệu)

5. Triển khai ứng dụng web và Ôn tập

 

Link download Bài giảng Thiết kế và lập trình web bằng ASP.Net

0/5 (0 Reviews)