Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tài liệu tham khảo cho các môn học ngành luật Đại học Cần Thơ-ĐHCT

Tài liệu tham khảo cho các môn học ngành luật Đại học Cần Thơ-ĐHCT

3063 Lượt xem
STT  Tên tài liệu  Download 
 01  

 

 

Giáo trình Luật Dân Sự tổng hợp 3 phần 1+2+3
https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 02  

 

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học Luật
https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 03
Giáo trình Luật Hình Sự phần các tội phạm
https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 04
Giáo trình Luật Hình Sự phần chung
https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 05  

 

 

Lý luận về Nhà nước và pháp luật 1 + 2
https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 06
Giáo trình Luật An sinh Xã hội
https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 07
Giáo trình Luật hành chính 1
https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 08
Giáo trình Luật Tài Chính 1
https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 09
Giáo trình Luật Ngân Hàng
https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 10
Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình (Tập1 và 2)
https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 11  Công Pháp Quốc Tế  1 và 2 và tập hợp những văn bản https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 12 Giáo trình tham khảo môn Luật Môi Trường  https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 13 Luật Tố Tụng Hành Chính https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
14 Giáo trình soạn thảo văn bản Pháp luật https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
15 Giáo trình Pháp luật v khiếu nại và khiếu kiện hành chính https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 16  Giáo trình Luật Thương Mại 3 https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 17 Bài giảng Luật Tài Chính 2 (Luật thuế) https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 18    
 19  Thuật ngữ pháp lý Tiếng Anh  https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 20  Giáo trình Luật Sở Hữu Trí Tuệ  https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 21  Văn bản Luật Tố Tụng Hình Sự   
 22  Giáo trình Luật Đất Đai  https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 23  Giáo trình Luật hành chính Đô thị & Nông Thôn https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 24  Giáo trình Tội phạm học https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 25  Giáo trình Luật Thương Mại  https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 26  86 Câu hỏi Nhận định Luật Ngân Sách https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 27  Giáo trình Luật Hành Chính 
 
https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 28  Quản lý hành chính Nhà nước về Hộ tịch   
Xem thêm văn bản …
https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 29 Giáo trình Luật lao động Việt Nam 2012 https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
 30  Giáo trình Luật Công Đoàn năm 2011 https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%
  31  Giáo trình Luật Hiến Pháp 1 & 2 https://giaotrinhhay.com/wp-content/uploads/2015/04/15_%filename%

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị