Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Tài liệu quản lý dự án sử dụng Microsoft Project 2010 bằng tiếng việt

Tài liệu quản lý dự án sử dụng Microsoft Project 2010 bằng tiếng việt

55764 Lượt xem
CHƯƠNG 1 – HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ PROJECT 2010 
I. Giới thiệu giao diện chính của Microsoft Project 2010
II. Sử dụng Backstage để quản lý tập tin và thiết lập Microsoft Project 2010
III. Ribbon và Tab: Tìm đến các chức năng mà bạn muốn.
IV. View: xem chi tiết dự án bằng nhiều cách trình bày thông tin khác nhau.
CHƯƠNG 2 – TẠO MỘT DANH SÁCH CÔNG VIỆC 
I. Tạo một kế hoạch dự án mới
II. Nhập tên công việc
III. Thiết lập thời lượng
IV. Thiết lập một cột mốc quan trọng
V. Tổ chức công việc thành các giai đoạn
VI. Liên kết các công việc
VII. Chuyển chức năng thiết lập thủ công sang tự động
VIII. Thiết lập những ngày không làm việc
IX. Kiểm tra thời lượng của kế hoạch
X. Tạo ghi chú cho công việc
CHƯƠNG 3 – THIẾT LẬP NGUỒN LỰC 
I. Thiết lập nguồn lực công việc
II. Nhập năng suất của nguồn lực
III. Nhập chi phí trung bình
IV. Điều chỉnh thời gian làm việc cho nguồn lực
V. Thiết lập nguồn chi phí
VI. Tạo ghi chú cho nguồn lực công việc
CHƯƠNG 4 – THIẾT LẬP CÔNG VIỆC VỚI NGUỒN LỰC 
I. Phân công việc
II. Kiểm soát công việc khi thêm hoặc gỡ bỏ nguồn lực
III. Thiết lập nguồn chi phí cho công việc
CHƯƠNG 5 – ĐỊNH DẠNG VÀ CHIA SẺ KẾ HOẠCH DỰ ÁN 
I. Tùy chỉnh chế độ xem của biểu đồ Gantt.
II. Tùy chỉnh chế độ xem Timeline
III. Vẽ trên biểu đồ Gantt
IV. Sao chép để xem ở một ứng dụng khác
V. Xem ở chế độ in
VI. Chỉnh sửa và in bản báo cáo
tai-lieu-quan-ly-du-an
CHƯƠNG 6 – THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC 
I. Đường cơ sở của dự án
II. Theo dõi dự án theo dự kiến
III. Nhập tỉ lệ phần trăm thể hiện công việc hoàn thành
IV. Nhập giá trị thực thể hiện tiến độ
CHƯƠNG 7 – ĐIỀU CHỈNH CHI TIẾT CÁC CÔNG VIỆC 
I. Điều chỉnh mối quan hệ của các công việc
II. Sự gián đoạn trong công việc
III. Điều chỉnh thời gian làm việc cho từng công việc cụ thể
IV. Thay đổi loại công việc
V. Nhập chi phí cố định cho công việc
VI. Thiết lập công việc định kz
VII. Lên lịch cho các công việc tóm tắt
CHƯƠNG 8 – ĐIỀU CHỈNH CHI TIẾT CÁC NGUỒN LỰC 
I. Thiết lập các nguồn lực có sẵn để áp dụng với những thời điểm khác nhau
II. Thiết lập chi phí phải trả cho một nguồn lực
III. Thiết lập các chi phí phải trả để áp dụng cho các thời điểm khác nhau
IV. Thiết lập nguồn nguyên liệu
CHƯƠNG 9 – TỔ CHỨC THÔNG TIN CHI TIẾT DỰ ÁN 
I. Phân loại và sắp xếp các công việc
II. Lọc chi tiết
III. Tùy chỉnh các bảng
IV. Tùy chỉnh các chế độ xem
CHƯƠNG 10 – XEM VÀ BÁO CÁO TRẠNG THÁI DỰ ÁN 
I. Xác định công việc sai dự kiến
II. Kiểm tra chi phí công việc
III. Kiểm tra nguồn chi phí
CHƯƠNG 11 – ÁP DỤNG CÁC ĐỊNH DẠNG MỞ RỘNG 
I. Tùy chỉnh chế độ xem biểu đồ Gantt
II. Định dạng chế độ xem Timeline
III. Định dạng chế độ xem Network Diagram
IV. Tạo tập tin định dạng PDF và XPS
CHƯƠNG 12 – TÙY CHỈNH MICROSOFT PROJECT 2010 
I. Tùy chỉnh thanh công cụ Quick Access.
II. Tùy biển thanh Ribbon
CHƯƠNG 13 – CHIA SẺ THÔNG TIN TỪ MICROSOFT PROJECT ĐẾN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC 
I. Sao chép dữ liệu từ Microsoft Project đến các chương trình khác
II. Tạo các báo cáo trực quan với Excel và Visio.
down
0/5 (0 Reviews)