Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » Tài Liệu Kế Toán – Thuế xuất – nhập khẩu

Tài Liệu Kế Toán – Thuế xuất – nhập khẩu

2057 Lượt xem

KHÁI NIỆM THUẾ XUẤT KHẨU – THUẾ NHẬP KHẨU 

 1. Khái niệm 
 2. Tính chất của thuế xuất khẩu – thuế nhập khẩu 
 3. Mã số thuế 

ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VÀ NỘP THUẾ XUẤT KHẨU – NHẬP KHẨU 

 1. Định nghĩa đối tượng chịu thuế 
 2. Những đối tượng chịu thuế theo luật hiện hành 
 3. Đối tượng không chịu thuế 
 4. Đối tượng nộp thuế 

CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ 

 1. Căn cứ tính thuế 
 2. Phương pháp tính thuế 

CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM THUẾ 

 1. Miễn thuế 
 2. Giảm thuế 

ĐĂNG KÝ KÊ KHAI – NỘP THUẾ – HOÀN THUẾ – TRUY THU THUẾ 

 1. Đăng ký kê khai thuế 
 2. Nộp thuế 
 3. Hoàn thuế 
 4. Truy thu thuế 
 5. Quản lý nhà nước về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 

Download – Tải : Tài Liệu Kế Toán – Tài Liệu Thuế Xuất Nhập Khẩu

0/5 (0 Reviews)