Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » Tài Liệu Kế Toán – Thuế thu nhập Doanh Nghiệp

Tài Liệu Kế Toán – Thuế thu nhập Doanh Nghiệp

1969 Lượt xem

KHÁI NIỆM THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  1. Vì sao cần phải có thuế thu nhập doanh nghiệp
  2. Khái niệm thuế thu nhập doanh nghiệp
  3. Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

PHẠM VI – ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH CỦA THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  1. Phạm vi điều chỉnh
  2. Đối tượng điều chỉnh của thuế thu nhập doanh nghiệp
  3. Đối tượng không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

CĂN CỨ TÍNH THUẾ

  1. Thụ nhập chịu thuế
  2. Thuế suất

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỂN, GIẢM THUẾ

  1. Đối với doanh nghiệp trong nước
  2. Đối với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài
 
0/5 (0 Reviews)