Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Tài Liệu Kế Toán – Thuế giá trị gia tăng

Tài Liệu Kế Toán – Thuế giá trị gia tăng

1430 Lượt xem

KHÁI NIỆM CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 1. Khái niệm 
 2. Vai trò của thuế giá trị gia tăng trong lưu thông hàng hóa 
 3. Cơ chế hoạt động của thuế giá trị gia tăng 
 4. Vai trò của thuế giá trị gia tăng trong quản lý nhà nước về kinh tế 

ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ VÀ NỘP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG 

 1. Định nghĩa đối tượng chịu thuế 
 2. Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng 
 3. Đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng 

CĂN CỨ VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ 

 1. Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng 
 2. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng 
 3. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 
 4. Hoá đơn chứng từ 

CHẾ ĐỘ MIỄN GIẢM THUẾ 

ĐĂNG KÝ – KÊ KHAI – NỘP THUẾ – QUYẾT TOÁN THUẾ – HOÀN THUẾ 

 1. Đăng ký nộp thuế 
 2. Kê khai thuế 
 3. Nộp thuế 
 4. Quyết tóan 
 5. Hoàn thuế 
 6. Quản lý nhà nước về thuế 

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU – NHẬP KHẨU 

 1. Đối tượng chịu thuế và nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu 
 2. Căn cứ tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu 
 3. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu 
 4. Khai báo hải quan và nộp thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu
 

Download – Tải : Tài Liệu Kế Toán – Thuế Giá Trị Gia Tăng

0/5 (0 Reviews)