Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Tài Liệu Kế Toán – Tài Liệu Kế Toán Tài Chính

Tài Liệu Kế Toán – Tài Liệu Kế Toán Tài Chính

1638 Lượt xem

Tài Liệu Kế Toán Tài Chính

Chương 1 : KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI.

1.1 Kế toán quá trình mua hàng.
1.2 Kế toán quá trình bán hàng.
1.3 Kế toán xác định kết quả hoạt động tiêu thụ.

Chương 2 : KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP XÂY LẮP.

2.1 Tổng quan về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
2.2 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp.
2.3 Kế toán xác định kết quả hoạt động xây lắp.

Chương 3 : KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP.

3.1 Đặc điểm sản xuất và quản lý của doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp.
3.2 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp.

Chương 4 : KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN.

4.1 Tổng quan về công ty cổ phần.
4.2 Kế toán một số nghiệp vụ cơ bản trong công ty cổ phần.
 
 
 

Tài Liệu Kế Toán – Tài Liệu Kế Toán Tài Chính – Tổng hợp tài liệu Kế Toán thuế. 

 
 

 

Click Download chờ 5s rồi click 
skip ad hoặc bỏ qua quảng cáo
Góc phải trên cùng của trang web

0/5 (0 Reviews)