Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Tài Liệu Kế Toán – Một số loại thuế và lệ phí khác

Tài Liệu Kế Toán – Một số loại thuế và lệ phí khác

1569 Lượt xem

THUẾ NHÀ ĐẤT 

 1. Khái niệm 
 2. Phạm vi áp dụng 
 3. Căn cứ và phương pháp tính thuế 
 4. Miễn giảm thuế 
 5. Quản lý nhà nước về thuế nhà đất 

THUẾ MÔN BÀI 

 1. Khái niệm 
 2. Phạm vi áp dụng 
 3. Căn cứ tính thuế và biểu thuế 
 4. Khai báo và nộp thuế 
 5. Quản lý nhà nước về thuế môn bài 

THUẾ TÀI NGUYÊN 

 1. Khái niệm 
 2. Phạm vi áp dụng 
 3. Căn cứ tính thuế 
 4. Các trường hợp miễn giảm thuế 
 5. Quản lý nhà nước về thuế tài nguyên 

CHẾ ĐỘ THU VỀ SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

 1. Khái niệm 
 2. Phạm vi áp dụng 
 3. Chế độ miễn giảm thuế 
 4. Trách nhiệm và thủ tục nộp 

LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 

 1. Khái niệm 
 2. Phạm vi áp dụng 
 3. Căn cứ tính lệ phí trước bạ 
 4. Kê khai nộp lệ phí trước bạ 
 5. Quản lý nhà nước về lệ phí trước bạ
 

Download – Tải : Tài Liệu Kế Toán – Tài Liệu Một Số Loại Thuế và Lệ Phí Khác

0/5 (0 Reviews)