Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » Tài Liệu Kế Toán – Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán

Tài Liệu Kế Toán – Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán

1473 Lượt xem

Giáo trình nguyên lý về kế toán :

Chương 1 : Giới Thiệu Về Kế Toán

1.1 sự hình thành và phát triển của hạch toán kế toán.

1.2 Mục đích sử dụng kế toán đối với các đối tượng.

1.3 Chức năng, nhiệm vụ của hạch toán kế toán.

1.4 Yêu cầu đối với hạch toán kế toán và một số nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận.

1.5 Đối tượng của hạch toán kế toán.

Chương 2 : Phương Pháp Chứng Từ Kế Toán

2.1 Nội dung, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán.
2.2 Chứng từ kế toán và các yếu tố cơ bản của chứng từ kế toán.
2.3 Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán.

Chương 3 : Phương Pháp Tài Khoản Kế Toán

3.1 Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán.
3.2 Tài khoản kế toán.
3.3 Hệ thống tài khoản kế toán và phân loại tài khoản kế toán.
3.4 Các phương pháp ghi chép trên tài khoản kế toán.
3.5 Kiểm tra việc ghi chép trên các tài khoản kế toán.

Chương 4 : Phương Pháp Tính Giá Và Kế Toán Các Quá Trình Kinh Doanh.

4.1 Sự cần thiết và ý nghĩa của phương pháp tính giá.
4.2 Nguyên tắc và trình tự tính giá.
4.3 Kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu.

Chương 5 : Sổ Kế Toán

5.1 Sổ kế toán.
5.2 Các hình thức sổ kế toán.

Chương 6 : Phương Pháp Tổng Hợp – Cân Đối & Báo Cáo Kế Toán Chủ Yếu

6.1 Nội dung và ý nghĩa phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán.
6.2 Các báo cáo kế toán chủ yếu.
6.3 Quy trình lập báo cáo kế toán.

Chương 7 : Bộ Máy Kế Toán Và Mô Hình Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán

7.1 Bộ máy kế toán.
7.2 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán.
 
Tài Liệu Kế Toán – Tài Liệu Giáo Trình Nguyên Lý Kế Toán – Tổng hợp tài liệu Kế Toán thuế. 
 
0/5 (0 Reviews)