Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » Tài liệu Javascript tiếng Việt – Từ cơ bản tới chuyên sâu

Tài liệu Javascript tiếng Việt – Từ cơ bản tới chuyên sâu

9200 Lượt xem

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa trên đối tượng được phát triển từ các ý niệm nguyên mẫu – Được phát triển bởi Nestcape và sự hỗ trợ hậu thuẫn mạnh mẽ từ Microsoft, Apple, Borland, Informix, Oracle, Sybase, HP và IBM … Javascript ra đời nhằm khắc phục sự hạn chế của ngôn ngữ lập trình web HTML cho các trang web tĩnh, tạo ra khả năng tương tác với người dùng mạnh mẽ  thông qua CGI (Common Graphics Interface) –Javascript biến các trang web tĩnh HTML trở nên thân thiện và hữu dụng hơn bao giờ hết đồng thời giảm tải việc tương tác giữa Client và Server (biến máy tính của bạn thành server tạm xử lý các tác vụ đơn giản ). 

share99-net-html-css-js

 

3 yếu tố cấu thành cho “bộ mặt” của một website hiện nay – HTML – CSS – JS

Hiện này, Javascript trở nên ngày một phổ biến với sự hỗ trợ của hầu hết các trình duyệt internet hiện nay, Thông qua DOM. JavaScript giúp tạo nên sự tương tác mạnh mẽ giữa người dùng và website, tạo ra hiệu ứng cho các thành phần ( Load trang, hiệu ứng hình ảnh, thu gọn, phóng to, hiệu ứng độc đáo … ) đồng thời, JS còn được dùng để thực hiện một số tác vụ không thể thực hiện được với chỉ HTML như kiểm tra thông tin nhập vào, tự động thay đổi kích thước các đối tượng trên website…  Một số công nghệ nổi bật dòng JavaScript để tương tác với DOM bao gồm DHTML, Ajax và SPA.

Có 2 điều cơ bản mà bạn có thể nhầm lẫn ở Javascript:

 • JavaScript không phải là Java – hai ngôn ngữ được tạo ra bởi các công ty khác nhau. Mặc dù sự trùng tên không phải ngẫu nhiên mà vì lý do tiếp thị.
 • JavaScript dựa trên các đối tượng – JavaScript là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng giống như Java. Thực ra phải nói chính xác là “dựa trên các đối tượng” vì các đối tượng của JavaScript đáp ứng tức thời và không có tính kế thừa.

Ngôn ngữ Javascript là một ngôn ngữ đơn giản và dễ học so với hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay – Vì những khả năng ưu việt mà Javascript mang lại, có thể nói việc thành thạo ngôn ngữ lập trình nàylà một yêu cầu bắt buộc nếu bạn muốn trở thành một nhà lập trình web. Dưới đây là một tài liệu cơ bản TIẾNG VIỆT dành cho những bạn muốn tìm hiểu về ngôn ngữ lập trinh Javascirpt, các cấu trúc cơ bản, hàm, biến, câu lệnh thao tác đối tượng… Tài liệu được phát hành bởi khoa Toán Tin – Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

share99-jquery

 

Jquery – Thư viện phổ biến nhất dành cho Javascript – giúp đơn giản hóa cách viết Javascript và tăng tốc độ xử lý các sự kiện trên trang web

 Tìm hiểu thêm thông tin về JAVASCRIPT tại WIKIPEDIA

Nội dung chính của ebook  Javascript tiếng Việt – Đại học Quốc Gia Hà Nội

CHƯƠNG 1 LỜI NÓI ĐẦU.

CHƯƠNG 2 NHẬP MÔN JAVASCRIPT.

 • 2.1.Nhúng JavaScript vào file HTML.
 • 2.2. Thẻ <NOScript> và </NOSCRIPT>.
 • 2.3. Hiển thị một dòng text
 • 2.4. Giao tiếp với người sử dụng.
 • 2.5. Điểm lại các lệnh và mở rộng.

CHƯƠNG 3 BIẾN TRONG JAVASCRIPT.

 • 3.1. Biến và phân loại biến.
 • 3.2. Biểu diễn từ tố trong JavaScript
 • 3.3. Kiểu dữ liệu.

   

  • 1.1.1.KIểu nguyên (Interger)
  • 1.1.2.Kiểu dấu phẩy động (Floating Point)
  • 1.1.3.Kiểu logic (Boolean)
  • 1.1.4.Kiểu chuỗi (String)

XÂY DỰNG CÁC BIỂU THỨC TRONG JAVASCRIPT.


ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI BIỂU THỨC.


CÁC TOÁN TỬ (OPERATOR)

 • 2.1.1.Gán.
 • 2.1.2.So sánh.
 • 2.1.3.Số học.
 • 2.1.4.Chuỗi
 • 2.1.5.Logic.
 • 2.1.6.Bitwise.

BÀI TẬP.

 • 2.1.7.Câu hỏi
 • 2.1.8.Trả lời

CHƯƠNG 3 : CÁC LỆNH TRONG JAVASCRIPT

CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN. CÂU LỆNH LẶP.

 • 3.1.1.Vòng lặp for
 • 3.1.2.while.
 • 3.1.3.Break.
 • 3.1.4.continue.

CÁC CÂU LỆNH THAO TÁC TRÊN ĐỐI T*ƯỢNG..

 • 3.1.5.for…in.
 • 3.1.6.new.
 • 3.1.7.this.
 • 3.1.8.with.

CÁC HÀM (FUNCTIONS)


CÁC HÀM CÓ SẴN. 27

 • 3.1.9.eval
 • 3.1.10.parseInt
 • 3.1.11.parseFloat

MẢNG (ARRAY)


SỰ KIỆN.


BÀI TẬP.

 • 3.1.12.Câu hỏi
 • 3.1.13.Trả lời

CHƯƠNG 4 : CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG JAVASCRIPT.

ĐỐI TƯỢNG NAVIGATOR.


ĐỐI TƯỢNG WINDOW..

 • 4.1.1.Các thuộc tính.
 • 4.1.2.Các Phương thức.
 • 4.1.3.Các Chương trình xử lý sự kiện.

ĐỐI TƯỢNG LOCATION.


ĐỐI TƯỢNG FRAME.

 • 4.1.4.Các thuộc tính.
 • 4.1.5.Các Phương thức.
 • 4.1.6.Sử dụng Frame.

ĐỐI TƯỢNG DOCUMENT.

 • 4.1.7.Các thuộc tính.
 • 4.1.8.Các Phương thức.

ĐỐI TƯỢNG ANCHORS.


ĐỐI TƯỢNG FORMS.

 • 4.1.9.Các thuộc tính.
 • 4.1.10.Các Phương thức.
 • 4.1.11.Các Chương trình xử lý sự kiện.

ĐỐI TƯỢNG HISTORY.

 • 4.1.12.Các thuộc tính.
 • 4.1.13.Các Phương thức.

ĐỐI TƯỢNG LINKS.

 • 4.1.14.Các thuộc tính.
 • 4.1.15.Các Chương trình xử lý sự kiện.

ĐỐI TƯỢNG MATH.

 • 4.1.16.Các thuộc tính.
 • 4.1.17.Các Phương thức

ĐỐI TƯỢNG DATE.

 • 4.1.18.Các Phương thức.

ĐỐI TƯỢNG STRING.

 • 4.1.19.Các Phương thức

CÁC PHẦN TỬ CỦA ĐỐI TƯỢNG FORM..

 • 4.1.20.Thuộc tính type.
 • 4.1.21.Phần tử button.
 • 4.1.22.Phần tử checkbox.
 • 4.1.23.Phần tử File Upload.
 • 4.1.24.Phần tử hidden
 • 4.1.25.Phần tử Password.
 • 4.1.26.Phần tử radio.
 • 4.1.27.Phần tử reset
 • 4.1.28.Phần tử select

CHƯƠNG 5 : MÔ HÌNH ĐỐI TƯỢNG (OBJECT MODEL)

ĐỐI TƯỢNG VÀ THUỘC TÍNH.


TẠO CÁC ĐỐI TƯỢNG MỚI

 • 5.1.1.Sử dụng khởi tạo đối Tượng
 • 5.1.2.Sử dụng một hàm xây dựng(Constructor Function)
 • 5.1.3.Lập mục lục cho các thuộc tính của đối tượng.
 • 5.1.4.Định nghĩa thêm các thuộc tính cho một kiểu đối tượng.
 • 5.1.5.Định nghĩa các cách thức.
 • 5.1.6.Sử dụng cho các tham chiếu đối tượng (Object References)
 • 5.1.7.Xoá đối tượng.

CHƯƠNG 6 : BẢNG TỔNG KẾT CÁC TỪ KHOÁ.


CHƯƠNG 7 : TỔNG KẾT

Xem online tài liệu lập trình Javascript – ĐH QUốc Gia Hà Nội

 

 
 

 

Download ebook lập trình Javascript – ĐH QUốc Gia Hà Nội Full – Miễn phí

Download ebook phiên bản PDF – 800 Kb – Link Fshare 
0/5 (0 Reviews)