Trang chủ » Lập trình » TÀI LIỆU HỌC ASP.NET BẰNG TIẾNG VIỆT

TÀI LIỆU HỌC ASP.NET BẰNG TIẾNG VIỆT

4746 Lượt xem

TÀI LIỆU HỌC ASP.NET BẰNG TIẾNG VIỆT

ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web. Lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 2 năm 2002 cùng với phiên bản 1.0 của.NET framework, là công nghệ nối tiếp của Microsoft’s Active Server Pages(ASP). ASP.NET được biên dịch dưới dạng Common Language Runtime (CLR), cho phép những người lập trình viết mã ASP.NET với bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi.NET language.
tài-liệu-học-asp-net-bằng-tiếng-việt

Những trang ASP.NET, được biết đến như những web form, là khối chính trong phát triển ứng dụng. Những web form được chứa trong những file có phần mở rộng ASPX; những nhà phát triển có thể đặt nội dung tĩnh hoặc động vào trang aspx dưới dạng server-side Web Control và User Control. Ngoài ra, có thể viết mã bằng cách chèn <% — mã cần viết — %> vào trang web giống như những công nghệ phát triển web khác PHPJSP và ASP, nhưng những công nghệ nào không hỗ trợ data binding khi nó phát sinh nội dung trang web.

Các bạn có thể download tài liệu học asp.net tại đây nhé:
https://www.mediafire.com/?t8l5oo4m3bxmngo
pass giải nén : hoidapit.com.vn 
0/5 (0 Reviews)