Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » Tài liệu, giáo trình Khai phá dữ liệu (Data Mining)

Tài liệu, giáo trình Khai phá dữ liệu (Data Mining)

4919 Lượt xem

Khai phá dữ liệu là một bước của quá trình khai thác tri thức (Knowledge Discovery Process), bao gồm:

  • Xác định vấn đề và không gian dữ liệu để giải quyết vấn đề (Problem understanding and data understanding).
  • Chuẩn bị dữ liệu (Data preparation), bao gồm các quá trình làm sạch dữ liệu (data cleaning), tích hợp dữ liệu (data integration), chọn dữ liệu (data selection), biến đổi dữ liệu (data transformation).
  • Khai thác dữ liệu (Data mining): xác định nhiệm vụ khai thác dữ liệu và lựa chọn kỹ thuật khai thác dữ liệu. Kết quả cho ta một nguồn tri thức thô.
  • Đánh giá (Evaluation): dựa trên một số tiêu chí tiến hành kiểm tra và lọc nguồn tri thức thu được.
  • Triển khai (Deployment).

Quá trình khai thác tri thức không chỉ là một quá trình tuần tự từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng mà là một quá trình lặp và có quay trở lại các bước đã qua.

Dưới đây là giáo trình học Data Mining, bạn nào quan tâm có thể down về nhé

http://www.mediafire.com/download/u9aewrwm2auk934/TaiLieu_DataMining.rar

pass giải nén: hoidapit.com.vn 

0/5 (0 Reviews)