Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Tài liệu 7 chiến lược SEO nâng cao

Tài liệu 7 chiến lược SEO nâng cao

1554 Lượt xem

Tên tài liệu: Tài liệu 7 chiến lược SEO nâng cao

Tài liệu tổng hợp các chiến lược nâng cao, giúp bạn có thể đưa website của mình lên TOP Google một các bền vững. Đây là một tài liệu hay dành cho dân SEOer.

tài liệTài liệu 7 chiến lược SEO nâng cao

Nội dung Tài liệu 7 chiến lược SEO nâng cao bao gồm:

– Syndicate bài viết có đặt liên kết tới sitemap của bạn.

– Dịch website của bạn ra các ngôn ngữ khác.

– ROR Sỉtemap

– Chuyển sang sử dụng những cụm từ khóa chi tiết

– GoogSpy.

– Liên hết giữa các bài viết trong site (internal links).

– Sử dụng File Log

 

Link download: Tài liệu 7 chiến lược SEO nâng cao

0/5 (0 Reviews)