Trang chủ » Tag Archives: Xóa tập tin cứng đầu với Unlocker

Tag Archives: Xóa tập tin cứng đầu với Unlocker

Xóa tập tin cứng đầu với Unlocker

Đôi khi bạn gặp những trường hợp không thể xóa được tập tin (file) hay không thể xóa được thư mục (folder) trên Windows. Và thường thấy các thông báo lỗi như sau: Cannot delete folder: It is being used by another person or ... Xem thêm »