Trang chủ » Tag Archives: Xây dựng một FTP Server đơn giản

Tag Archives: Xây dựng một FTP Server đơn giản

Xây dựng một FTP Server đơn giản

I / Yêu cầu – Xây dựng một FTP Server đáp ứng các nhu cầu như sau : Cho phép tài khoản anonymous truy cập vào Server thông qua địa chỉ ftp://192.168.1.102, người dùng sẽ thấy các tập tin chia ... Xem thêm »