Trang chủ » Tag Archives: Xây dựng hệ thống Quản lý rạp chiếu phim

Tag Archives: Xây dựng hệ thống Quản lý rạp chiếu phim

Xây dựng hệ thống Quản lý rạp chiếu phim

1. Giới thiệu : Xây dựng hệ thống Quản lý rạp chiếu phim gồm các chức năng sau : Quản lý khách hàng, quản lý nhân viên, quản lý bán vé, số lượng vé, số lượng phim chiếu the tuần, giá vé, phân loại ... Xem thêm »