Trang chủ » Tag Archives: Xây dựng hệ thống Quản lý đoàn viên

Tag Archives: Xây dựng hệ thống Quản lý đoàn viên

Xây dựng hệ thống Quản lý đoàn viên

1. Giới thiệu : Xây dựng hệ thống Quản lý đoàn viên gồm các chức năng sau :  thông tin đoàn viên, ngày nhập đoàn, trình độ văn hóa, kỷ luật, quản lý công tác và sinh hoạt, đánh giá hiện trạng, tình ... Xem thêm »