Trang chủ » Tag Archives: USE CASE LÀ GÌ?

Tag Archives: USE CASE LÀ GÌ?

USE CASE LÀ GÌ?

USE CASE LÀ GÌ?

Use Case là rất quan trọng, nó giúp chúng ta hiểu yêu cầu, kiến trúc chức năng của hệ thống và chi phối tất cả các bản vẽ còn lại. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về các ... Xem thêm »