Trang chủ » Tag Archives: Tự học XML

Tag Archives: Tự học XML

Tự học XML

Tự học XML XemTải xuốngXML là ngôn ngữ đánh dấu với mục đích chung do W3C đề nghị, để tạo ra các ngôn ngữ đánh dấu khác, có khả năng mô tả nhiều loại dữ liệu khác nhau. Mục đích ... Xem thêm »