Trang chủ » Tag Archives: Truyền sóng vô tuyến

Tag Archives: Truyền sóng vô tuyến

Truyền sóng vô tuyến

Truyền sóng vô tuyến Xem Tải xuống VLF and LF (10 to 200 kHz) Chế độ ống dẫn sóng giữa mặt đất và lớp D; sóng mặt với khoảng cách ngắn. LF to MF (200 kHz to 2 MHz) Chuyển tiếp giữa ... Xem thêm »