Trang chủ » Tag Archives: Trắc nghiệm thanh toán quốc tế

Tag Archives: Trắc nghiệm thanh toán quốc tế

Trắc nghiệm thanh toán quốc tế

Trắc nghiệm thanh toán quốc tế XemTải xuống138 câu hỏi trắc nghiệm về thanh toán quốc tế có đáp án Câu 1: Loại hối fiếu mà ko cần kí hiệu là: a)Hối phiếu đích danh b)Hối fiếu theo lệnh c)Hối ... Xem thêm »