Trang chủ » Tag Archives: Trắc nghiệm Nguyên lý kế toán

Tag Archives: Trắc nghiệm Nguyên lý kế toán

Trắc nghiệm Nguyên lý kế toán

Trắc nghiệm Nguyên lý kế toán Tải xuống – xem13. Nội dung của pp ghi sổkép là a. Ghi nợphải ghi có, sốtiền ghi nợ, có phải = nhau b. Ghi nhiều nợ đối ứng với nhiều có c. Ghi ... Xem thêm »