Trang chủ » Tag Archives: TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÔNG (PTIT)

Tag Archives: TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÔNG (PTIT)

TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÔNG (PTIT)

TỔNG QUAN VỀ VIỄN THÔNG (PTIT) Xem Tải xuống Tài liệu gồm 6 chương, trình bày những kiến thức cơ bản về lịch sử phát triển của viễn thông, các dịch vụ viễn thông, các kỹthuật cơ bản về truyền dẫn và ... Xem thêm »