Trang chủ » Tag Archives: Tìm hiểu http caching

Tag Archives: Tìm hiểu http caching

Tìm hiểu http caching

HTTP Caching là gì? Cache thường được xem như những kết quả được lưu trữ lại. Việc này sẽ tiết kiệm thời gian tính toán lại những giá trị đó nếu không có thay đổi gì. Như vậy, trình duyệt có ... Xem thêm »