Trang chủ » Tag Archives: THUẬT TOÁN TRONG TOÁN RỜI RẠC

Tag Archives: THUẬT TOÁN TRONG TOÁN RỜI RẠC

THUẬT TOÁN TRONG TOÁN RỜI RẠC

THUẬT TOÁN TRONG TOÁN RỜI RẠC XemTải xuốngTHUẬT TOÁN TRONG TOÁN RỜI RẠC Có nhiều lớp bài toán tổng quát xuất hiện trong toán học rời rạc, Chẳng hạn, cho một dãy các số nguyên, tìm số lớn nhất; cho ... Xem thêm »