Trang chủ » Tag Archives: Thuật toán hay

Tag Archives: Thuật toán hay

Thuật toán hay

Thuật toán hay XemTải xuốngThuật toán (Algorithm) là một dãy hữu hạn các bước,mỗi bước mô tả chính xác các phép toán, hoặc hành động cần thực hiện;sau khi thực hiện các bước theo một trình tự xác định, ta ... Xem thêm »