Trang chủ » Tag Archives: Thủ thuật Indesign

Tag Archives: Thủ thuật Indesign

Thủ thuật Indesign

1. Indesign có hai thiết lập mặc định ( defaul settings) khác nhau: Thiết lập mặc định cho cả ứng dụng và thiết lập mặc định cho riêng tài liệu thiết kế. Khác biệt thế nào? Tạo ra các thiết lập ... Xem thêm »