Trang chủ » Tag Archives: Thủ thuật copy bảng biểu excel vào Gmail

Tag Archives: Thủ thuật copy bảng biểu excel vào Gmail

Thủ thuật copy bảng biểu excel vào Gmail

Bạn có một bảng biểu excel với các định dạng, màu sắc đẹp và muốn đưa nó trực tiếp vào email để gửi, tuy nhiên, khi copy thì các định dạng sẽ bị mất nhưng bạn rất mong muốn làm ... Xem thêm »