Trang chủ » Tag Archives: Tắt Tính Năng UAC Trong Windows

Tag Archives: Tắt Tính Năng UAC Trong Windows

Tắt Tính Năng UAC Trong Windows

Trong Windows, tính năng User Account Control (UAC) có thể giúp bạn ngăn chặn những thay đổi trái phép trên máy tính của bạn. UAC thông báo cho bạn khi có thay đổi sẽ được thực hiện cho máy tính của bạn ... Xem thêm »