Trang chủ » Tag Archives: Tạo và chỉnh sửa ghi chú trong excel

Tag Archives: Tạo và chỉnh sửa ghi chú trong excel

Tạo và chỉnh sửa ghi chú trong excel

Microsoft Excel có khả năng cho phép thêm các ghi chú vào trong mỗi ô của bảng tính. Những ghi chú này giúp người sử dụng giúp bạn có thể hiểu rõ hơn một nôi dung cụ thể trong bảnh tính excel ... Xem thêm »