Trang chủ » Tag Archives: tài liệu tin học

Tag Archives: tài liệu tin học

Giới thiệu tổng quan về công nghệ thông tin

Công nghệ Thông tin, viết tắt CNTT, (tiếng Anh: Information Technology hay là IT) là một nhánh ngành kỹ thuật sử dụng máy tính và phần mềm máy tính để chuyển đổi, lưu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền tải và thu thập thông tin. Ở Việt Nam, ... Xem thêm »