Trang chủ » Tag Archives: sử dụng mạng Windows NT

Tag Archives: sử dụng mạng Windows NT

Cài đặt, quản trị, sử dụng mạng Windows NT

Cài đặt, quản trị, sử dụng mạng Windows NT XemTải xuống Trong mạng Windows NT có các quyền người dùng (User right) sau: Log on locally: người sử dụng có thể được truy nhập từ máy chủ. Shutdown the system: người ... Xem thêm »