Trang chủ » Tag Archives: Slide Bài giảng Trí tuệ nhân tạo

Tag Archives: Slide Bài giảng Trí tuệ nhân tạo

Slide Bài giảng Trí tuệ nhân tạo

Tên tài liệu: Slide Bài giảng Trí tuệ nhân tạo Tác giả: Võ Huỳnh Trâm – Trần Ngân Bình Tài liệu Slide Bài giảng Trí tuệ nhân tạo gồm có 4 phần như sau: – Phần 1. Giới thiệu tổng quan Tri tuệ ... Xem thêm »